18 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Alocatia de stat pentru copii


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

SE ACORDĂ

1. Conform Legii 61 / 22.09.1993 privind alocația de stat pentru copii.

2. Conform Hotărârii nr. 577 / 28.05.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii


TITULAR ŞI BENEFICIAR

Titular al dreptului de alocație de stat pentru copii este copilul in vârstă de până la 18 ani, iar alocația se plătește unuia dintre părinți, în baza acordului acestora, în calitate de beneficiari.

CUANTUM

 • 200 lei / lună, pentru copiii in vârstă de până la 2 ani (3 ani, in cazul copilului cu grad de handicap)
 • 84 lei pentru copiii mai mari de 2 ani, până la împlinirea vârstei de 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit 18 ani, conform legii
 • 200 lei pentru copiii cu handicap cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani.

CONDIȚII

1. Alocaţia de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor in vârstă de până la 18 ani, cetăţeni romani, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate in condiţiile legii, până la terminarea acestora. Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii (cu excepția tinerilor care repetă anul școlar din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical).

2. Beneficiază de alocaţie de stat şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente in România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

STABILIREA ȘI PLATA DREPTURILOR

 • Stabilirea dreptului de alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept.
 • După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.
 • În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii in care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

ACTE NECESARE

 • cerere tip completata personal;
 • certificat de naștere pentru copil - copie si original;
 • copie acte de identitate ale ambilor părinți - copie si original;
 • copie act de identitate pentru copilul peste 14 ani;
 • pentru copiii născuți în străinătate se va prezenta o declarație notarială din partea ambilor părinți care să ateste că nu primesc drepturi bănești pentru minorii născuți în străinătate din partea statului străin.
 • dosar cartonat cu șină.

NOTĂ

La depunerea dosarului vor fi prezentate toate actele in original, iar cererea şi adeverinţa vor fi completate fără greşeli sau ştersături.

Pentru virarea indemnizaţiei in cont bancar, se va ataşa un extras de cont, cu semnătura şi ştampila băncii (OTP, ATE, BCR, BRD, CEC, Raiffeisen, Carpatica, Bancpost, Leumi, Intesa Sanpaolo Bank, Idea Bank, Procredit, Pireus, Transilvania, Romexterra, Garanti, Unicredit Tiriac, Alpha Bank, Emporiki, Credit Europe Bank, Millenium, Veneto Banca).

Program cu publicul: luni și joi 08.00 - 16.30 ; vineri 08.00 - 14.00.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »