18 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Birou Protectia Copilului


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

email: bpc@dasbacau.ro

In conformitate cu prevederile legislative in domeniul protecţiei copilului, respectiv Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Biroul Protecţia Copilului desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi in dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului in familie, precum şi alte acţiuni care vizează respectarea drepturilor copilului.


Obiective

 • Prevenirea şi reducerea abandonului copiilor de către propriii părinţi, prin sprijinirea familiilor aflate in situaţii dificile;
 • Participarea activă la continuarea procesului de descentralizare a sistemului de protecţie a copilului prin diversificarea serviciilor de prevenire a abandonului copiilor şi protecţie a acestora prin responsabilizarea comunităţii cu privire la problemele propriilor copii;
 • Oferirea de servicii alternative instituţionalizării;
 • Dezvoltarea şi profesionalizarea resurselor umane care intervin in sistemul de protecţie a copilului prin asigurarea formării permanente a personalului din sistem.

Servicii specifice oferite

 • Asigurarea consilierii şi informării familiilor cu copii in intreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • Vizitarea periodică la domiciliu a familiilor şi copiilor care beneficiază de servicii şi prestaţii şi evaluarea din punct de vedere social, psihologic, medical şi legal a situaţiei acestora, pe baza unui formular de anchetă socială;
 • Intocmirea planurilor de servicii atat pentru copiii aflaţi in dificultate in vederea prevenirii abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecţie cat şi pentru familiile copiilor care sunt reintegraţi in familie, conform O.U.G. nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice pivind intocmirea planului de servicii şi a normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului (monitorizare postreintegrare) şi a modului in care părinţii acestuia işi exercită drepturile şi işi indeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat in familia sa;
 • Intervenţia pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea tardivă a naşterii acestuia, conform Legii nr. 272/2004;
 • Promovarea protecţiei copilului prin alternative de tip familial (plasament la familia extinsă sau la familia substitut), precum şi prin noile tipuri de servicii complementare care intervin in sprijinul copilului şi al familiei sale, conform Legii nr. 272/2004;
 • Prevenirea abandonului copilului, a abuzului şi a neglijării sub orice formă, precum şi a tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului in dificultate;
 • Eliberarea dovezilor pentru părintele/părinţii care pleacă la muncă in străinătate (in baza unui contract de muncă) şi ai căror copii răman in grija altor persoane, conform Ordinului nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de ingrijirea părinţilor pe perioada in care aceştia se află la muncă in străinătate;
 • Intocmirea de anchete sociale in vederea acordării alocaţiei zilnice de hrană pentru copiii infectaţi cu HIV/SIDA, conform Legii nr. 10/2003.

Documentatia si actele necesare


In ceea ce priveşte instituirea unei măsuri de protecţie, prevenirea separării copilului de familie sau reintegrarea acestuia in familia de origine, Biroul Protecţia Copilului instrumentează un dosar care conţine următoarele acte:


Pentru familia naturală:

 • buletine de identitate părinţi (copie);
 • certificat de căsătorie (copie);
 • certificat de deces (dacă este cazul) - copie;
 • sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie);
 • certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 • adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
 • actele rudelor pană la gradul IV;
 • declaraţiile părinţilor (dacă aceştia sunt cunoscuţi);
 • consiliul de familie compus din proces verbal şi referat de convocare a consiliului de familie;
 • ancheta psihosocială privind situaţia familiei copilului;
 • planul de servicii.

Pentru familia de plasament:

 • buletine de identitate ale familiei de plasament (copie);
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de deces (daca este cazul) - copie;
 • sentinţa civilă de divorţ, (dacă este cazul) - copie;
 • certificate de naştere pentru copiii aflaţi in intreţinere (copie);
 • adeverinţă de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de atestare fiscală, cupon de şomaj);
 • declaraţiile familiei la care se instituie plasamentul;
 • adeverinţe medicale pentru toţi membrii familiei;
 • cazier judiciar;
 • actul de proprietate al locuinţei (copie);


Pentru acele persoane care notifică Directia de Asistenţă Socială intenţia de a pleca la muncă in străinătate şi solicită eliberarea unei dovezi, Biroul Protecţia Copilului intocmeşte un dosar al copilului care rămane la domiciliu şi monitorizează cazul prin vizite la domiciliul persoanei in grija căruia a rămas copilul, pe toată perioada cat părintele /părinţii sunt plecaţi in străinătate.Dosarul copilului cuprinde următoarele acte:

 • BI/CI al persoanei/persoanelor care pleacă şi al persoanei/persoanelor in grija căreia/cărora rămane copilul;
 • Certificat de naştere al copilului;
 • Certificat de casatorie;
 • Sentinţă civilă de divorţ / hotărare de incredinţare a copilului (dacă este cazul);
 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap(daca este cazul);
 • Adeverinţă de venit / cupon de pensie;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Adeverinţă de elev;
 • Adeverinţă medicală (pentru copil şi pentru persoana in grija căreia ramane copilul);
 • Actul de proprietate / contract de inchiriere (al persoanei in grija căreia ramane copilul);
 • Declaraţia pe propria răspundere a persoanei / persoanelor in grija căreia / cărora rămane copilul;
 • Declaraţia tip - completata de persoana care pleaca in străinatate;
 • Planul de servicii in vederea prevenirii separării copilului de familie (dacă este cazul).

Pentru intocmirea anchetei sociale in vederea acordării alocaţiei zilnice de hrană pentru copiii infectaţi cu HIV/SIDA, conform Legii nr. 10/2003 se completează şi se depune la sediul Directiei de Asistenţă Socială Bacău o cerere tip.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »