18 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Compartiment Consiliere Servicii Sociale


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

Atributiile Compartimentului Consiliere Servicii Sociale

 • acorda consiliere si rezolva probleme de natura psiho-sociala si economica a categoriilor populationale defavorizate din municipiul Bacau;
 • asigura accesul neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind drepturile acesteia la protecţie si asistenta sociala precum si la formalităţile si documentaţia care sunt necesare pentru obţinerea acestor drepturi, in condiţiile impuse de legislaţia in vigoare ;
 • permite cunoaşterea de catre persoanele interesate a reţelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza Legii nr. 705/2001- privind Sistemul National de Asistenta Sociala si a celorlalte legi speciale care acţionează in domeniul protecţiei/asistentei sociale;
 • facilitează accesul categoriilor populationale supuse riscului marginalizarii sociale la prestaţiile si serviciile oferite de Directia de AsistentaSociala al Municipiului Bacău direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale;
 • asigura cunoaşterea reţelei de instituţii de asistenta sociala sau instituţii de protecţie speciala care asigura servicii socio-medicale de tip rezidenţial, aflate in coordonarea Ministerului Muncii si Solidarităţii Sociale sau după caz, a Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap de către toţi cei interesaţi;
 • asigura transparenta activităţii Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacău prin oferirea tuturor informaţiilor solicitate de către cetăţeni, in conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public;
 • realizeaza pliante publicitare in scopul promovarii serviciilor sociale ale Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacău, in colaborare cu alte compartimente, servicii sau birouri ale Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacău;
 • organizeaza voluntariatul;
 • verifica baza de documentare juridica si legislativa, asigura respectarea si aplicarea corecta a legilor in domeniul de activitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacău;
 • participa la un schimb permanent de date cu celelalte compartimente ale Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacău;
 • colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentanti ai societatii civile in vederea dezvoltarii si promovarii prestatiilor si serviciilor sociale comunitare;
 • asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
 • sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile persoanelor;
 • păstrează confidenţialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplineşte;
 • respecta normele de sănătate şi securitatea muncii si P.S.I.;
 • îndeplineşte si alte sarcini primite de la directorul Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacău.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »