18 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Indemnizatia si concediul pentru ingrijirea copilului cu handicap


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

SE ACORDĂ

 • Conform O.U.G. 111/ 2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor.
 • Conform Hotărârii Guvernului 52 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111 / 2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor.

TITULAR ŞI BENEFICIAR

 • Oricare din părinții copilului cu dizabilitate
 • Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul in vederea adopţiei sau care au copilul in plasament ori în plasament in regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore.

CUANTUM

Începând cu data de 1 februarie 2017 cuantumul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului este de 85% din salariul minim brut pe economie și anume 1233 lei.

CONDIŢII

 • Este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
 • Are domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
 • Locuiește in Romania împreună cu copilul / copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de creșterea si îngrijirea acestuia / acestora;
 • Copilul este încadrat într-un grad de dizabilitate și are vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani;
 • Părintele a beneficiat anterior de indemnizație și concediu de creștere sau a realizat venituri impozabile în anul anterior datei depunerii cererii de indemnizație de îngrijire sau s-a aflat în una din perioadele asimilate prevăzute de articolul 2, alineatele 5 și 6 din OUG 111/2010, în anul anterior datei depunerii cererii.

STABILIREA ȘI PLATA DREPTULUI

 • începând cu ziua următoare celei in care încetează, conform legii, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului acordate anterior, dacă cererea este depusă in termen de 60 de zile de la acea dată;
 • de la data depunerii cererii pentru părinții care au beneficiat de indemnizație de creștere, dar în situații diferite celei de la punctul 1;
 • de la data depunerii cererii pentru părinții care au realizat venituri impozabile sau au fost în perioade asimilate în anul anterior datei depunerii cererii;
 • în cazurile de adopție, plasament sau tutelă termenele stabilite mai sus se aplică ţinând cont de data adopţiei, instituirii tutelei sau plasamentului.

ACTE NECESARE

 • Cerere şi declaraţii tip (Anexa 1)
 • Adeverinţă eliberată de angajator sau de autorităţile competente (Anexa 2), după caz, care să ateste veniturile nete realizate de părintele salariat în 12 luni din ultimele 24 înaintea datei naşterii copilului.
 • Copii după contractele de munca (cu viza "conform cu originalul”, ştampila şi semnătura angajatorului) de la toate locurile de muncă unde a lucrat în anul anterior nașterii copilului precum și eventuale acte adiționale privind modificări salariale
 • decizia de suspendare a activității.
 • In cazul activităților independente, sunt necesare: certificatul de înregistrare fiscală/contract de colaborare, mențiunea privind suspendarea activității de la Registrul Comerțului precum și acte eliberate de Administrația Financiară care să ateste veniturile realizate în ultimele 24 de luni anterioare nașterii copilului și data suspendării activității;
 • Copie decizie de acordare sau de încetare a indemnizației de creștere a copilului
 • Copii xerox - acte de identitate ale celor doi părinți, certificatul de naștere al copilului, certificat de căsătorie, certificat de încadrare în grad de handicap al copilului;
 • Anchetă socială eliberată de Autoritatea Tutelară în cazul părinților necăsătoriți
 • Dosar cartonat cu șină

NOTĂ

La depunerea dosarului vor fi prezentate toate actele in original, iar cererea şi adeverinţa vor fi completate fără greşeli sau ştersături.

Pentru virarea indemnizaţiei in cont bancar, se va ataşa un extras de cont, cu semnătura şi ştampila băncii (OTP, ATE, BCR, BRD, CEC, Raiffeisen, Carpatica, Bancpost, Leumi, Intesa Sanpaolo Bank, Idea Bank, Procredit, Pireus, Transilvania, Romexterra, Garanti, Unicredit Tiriac, Alpha Bank, Emporiki, Credit Europe Bank, Millenium, Veneto Banca).

Program cu publicul: luni și joi 08.00 - 16.30 ; vineri 08.00 - 14.00.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »