Ajutor financiar și indemnizație aprobate prin H.C.L. Bacău nr. 170/2024 - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 170/29.05.2024 s-au aprobat:
- acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaţionale prestate de o unitate de educaţie timpurie antepreşcolară în sistem privat;
- cadrul legal de acordare a indemnizaţiei destinată creşterii nepotului/nepoţilor.

Cererile se depun la Direcția de Asistență Socială Bacău din strada Ștefan cel Mare, nr. 17A.
Actele necesare pentru a beneficia de aceste sume pot fi consultate mai jos.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară:

 • Cerere (se descarcă de aici);
 • Actul de identitate al solicitantului (copie și original pentru verificarea conformității) – domiciliul stabil în municipiul Bacău cel puțin cu 12 luni anterior depunerii cererii;
 • Actul de identitate al celuilalt părinte în cazul părinților căsătoriți, necăsătoriți, în situația în care aceștia conviețuiesc împreună (copie și original pentru verificarea conformității) - domiciliul stabil în municipiul Bacău cel puțin cu 12 luni anterior depunerii cererii
 • Hotărâre de divorț, dacă este cazul, care să ateste domiciliul statornic al copilului pentru care se solicită ajutorul financiar, precum și modul în care se exercită autoritatea părintească (în copie legalizată)
 • Certificatul de naștere a copilului (copie și original pentru verificarea conformității);
 • Adeverință emisă de către o unitate de educație timpurie antepreșcolar în sistem privat cu sediul în municipiul Bacău, care să ateste faptul că minorul aflat în întreținere, pentru care se solicită ajutorul financiar, este înscris și beneficiază de serviciile acelei unități (original), precum și cuantumul taxei de școlarizare;
 • Contract de muncă/raport de serviciu sau orice alt document care atestă faptul că părinții/persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a  (în cazul părinților divorțați), b și c, după caz, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată (copie și original pentru verificarea conformității).
 • Extras de cont din care să rezulte datele de identificare privind contul bancar aparținând beneficiarului (părinte/reprezentant legal/persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului);
 • Document justificativ care să ateste că unitatea de educație timpurie antepreșcolară are sediul în municipiul Bacău și este organizată și funcționează potrivit legislației în vigoare;
 • Dovada înscrierii copilului aflat în întreținere pe lista de așteptare la o creșă din sistemul public și dovada faptului că niciunul dintre părinți nu a refuzat un loc la creșele din sistemul public ori nu a retras copilul aflat în întreținere de la oricare dintre creșele din sistemul public, pentru anul școlar curent;
 • Certificat fiscal care să ateste că ambii părinți nu înregistrează datorii la bugetul local.
 • Adeverință de la locul de muncă al părinților care să ateste că aceștia nu beneficiază de facilități fiscale acordate de angajator pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie în baza O.U.G. nr.115/14.12.2023, în sumă de maxim 1500 lei/lună/copil sau de tichete de creșă în baza Legii 165/10.07.2018, actualizată  pentru 2024, în sumă de 640 lei lei/lună/copil.
                   
Acte necesare pentru acordarea a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/nepoților:


 • Cerere (se descarcă de aici);
 • Actul de identitate al bunicului, solicitant al indemnizației (copie și original pentru verificarea conformității) - domiciliul stabil în municipiul Bacău cel puțin cu 12 luni anterior depunerii cererii
 • Actele de identitate ale părinților/părintelui la care domiciliază copilul în mod statornic (în cazul părinților divorțați) (copii și original pentru verificarea conformității) - domiciliul stabil în municipiul Bacău cel puțin cu 12 luni anterior depunerii cererii
 • Hotărâre de divorț, în cazul părinților divorțați, care să ateste domiciliul statornic al copilului pentru care se solicită ajutorul, precum și modul în care se exercită autoritatea părintească (în copie legalizată);
 • Certificatul de naștere a copilului a copilului (copie și original pentru verificarea conformității);
 • Acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie dintre bunici și nepoți (copie și original pentru verificarea conformității);
 • Adeverință de la medicul de familie din care să reiasă faptul că bunicul este apt pentru creșterea și îngrijirea nepotului/nepoților (original);
 • Contract de muncă/raport de serviciu sau orice alt document care atestă faptul că părinții/ părintele la care domiciliază copilul în mod statornic, după caz, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată (copie și original pentru verificarea conformității);
 • Declarație pe proprie răspundere din partea bunicului/bunicei din care rezultă că se ocupă de creșterea și îngrijirea nepotului/nepoatei pentru care solicită indemnizația;
 • Declarație pe proprie răspundere din partea părinților/părintelui care exercită singur autoritatea părintească, dacă este cazul, din care să rezulte acordul acestora/acestuia pentru creșterea și îngrijirea de către solicitantul indemnizației (bunic/ă) a copilului pentru care se solicită îndemnizația;
 • Extras de cont din care să rezulte datele de identificare privind contul bancar aparținând beneficiarului (bunic/a).
 • Certificat fiscal pentru părinți și bunici care să ateste că nu înregistrează datorii la bugetul local;
 • Dovada înscrierii copilului aflat în întreținere pe lista de așteptare la o creșă din sistemul public și dovada faptului că niciunul dintre părinți nu a refuzat un loc la creșele din sistemul public ori nu a retras copilul aflat în întreținere de la oricare dintre creșele din sistemul public, pentru anul școlar curent;
 • Declarație pe propria răspundere din partea părinților din care să rezulte că copilul nu este înscris la o creșă/grădiniță în sistem privat;
 • Adeverință de la locul de muncă al părinților care să ateste că aceștia nu beneficiază de facilități fiscale acordate de angajator pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie în baza O.U.G. nr.115/14.12.2023, în sumă de maxim 1500 lei/lună/copil sau de tichete de creșă în baza Legii 165/10.07.2018, actualizată  pentru 2024, în sumă de 640 lei lei/lună/copil.
Înapoi la cuprins