Centrul de Zi pentru Copilul cu Nevoi Speciale - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Serviciul social ,,Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale”, este înfiinţat şi administrat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, și are sediul în str.Oituz, nr.74.

Scopul ,,Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale” este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor cu nevoi speciale prin asigurarea unor activități de îngrijire, educație, abilitare/reabilitare, recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât si a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum si pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ,,Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale” sunt:
1. copiii și părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor;
2. copiii care au beneficiat de o măsura de protecție specială și au fost reintegrați în familie;
3. copiii care beneficiază de o masură de protecție specială;
4. parinții al caror copii beneficiază de o masură de protecție specială.

Principalele funcţii ale serviciului social,,Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale”  sunt următoarele:
I. de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu familia / reprezentantul legal al  persoanei beneficiare;
2. asigurarea serviciilor de recuperare, reabilitare, integrare/reintegrare sociala, educatie si ingrijire a copilului cu dizabilitati;
3. asigura un program educational adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor;
4. asigura activitatii recreative si de socializare;
5. asigura copiilor consiliere psihologica si orientare scolara;
6. asigura parintilor consiliere si sprijin.
II. de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. prin distribuirea pliantelor centrului care  au rolul de a ne mediatiza in intreaga comunitate a municipiului Bacău.
2. prin implicarea mass-media, la  manifestarile organizate de Centrul de zi.
3.  realizarea de activitati in comun cu şcoli si grădiniţe de masă, activitati in care copilul se poate intalni, cunoaşte si socializa;
4.  la manifestarile organizate, s-au realizat fotografii care au fost expuse, pe site-ul instituţiei.
III. de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. implicarea in activităţi de sprijin si consiliere a familiei beneficiarului, in vederea depăşirii situaţiilor de criză, implicarea activă in recuperarea propriului copil.
2.derularea activităţilor educaţionale, recreative şi de socializare, in vederea creşterii sanselor de integrare-reintegrare socială şi şcolară a copilului cu nevoi speciale.
3.creşterea calităţii vieţii copilului cu dizabilităţi prin formarea – consolidarea abilităţilor de autonomie personală si autoservire.
4.dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie ;
5.contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc ce pot determina separarea copilului de parintii sai ;
6.implicarea în activităţi de socializare.
IV. de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice individualizate ale  beneficiarului;
3.  activități de monitorizare a evolutiei inregistrate in implementarea PIP ;
4.  îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite prin implicarea voluntarilor.
V. de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
1. păstrarea si folosirea corespunzătoare a dotărilor centrului;
2. identificarea corectă a necesarului de materiale si consumabile;
3. stabilirea de atribuții pentru fiecare salariat, folosirea eficientă a timpului de muncă.

Toate serviciile acordate sunt gratuite.
Înapoi la cuprins