Angajări - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
Anunțuri


Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU organizează concurs la sediul instituției din strada Ștefan cel Mare nr.17A pentru ocuparea următoarelor posturi vacante – perioadă determinată (până la 31.12.2023), functii de execuţie, finanțate prin Contractul de finanțare Nr: POCU/717/5/1/ 155871, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:
-1 post asistent social (COR 263411)
-1 post psiholog (COR 263411)
-2 posturi educator (COR 531203)
- 1 post de îngrijitor (COR 515301)

Detalii suplimentare pot fi consultate aici.


Rezultatul selecției dosarelor pentru posturile de asistent social și psiholog poate fi consultat aici.
Rezultatul selecției dosarelor pentru posturile de educator și îngrijitor poate fi consultat aici.
Back to content