Compartiment Secretariat și Registratură - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to contentLista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Conform legislației specifice în vigoare, Compartimentul Secretariat și Registratură are următoarele atribuții:

1. asigura accesul neîngrădit al populație la informațiile privind drepturile acesteia la protecție și asistenta socială precum și la formalitățile și documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi, în condițiile impuse de legislația în vigoare;
2. face revista presei zilnic, prezentând o sinteza a acesteia șefului ierarhic superior;
3. comunica celor interesați deciziile și hotărârile șefului ierarhic superior;
4. înregistrează și păstrează evidenta actelor primite și emise;
5. permite cunoașterea rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate și diversificate în baza Legii nr.292/2011 Asistentei Sociale și a celorlalte legi speciale care acționează în domeniul protecției/asistentei sociale persoanelor interesate;
6. facilitează accesul categoriilor populaționale supuse riscului marginalizării sociale la beneficiile de asistență socială și serviciile oferite de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale;
7. asigura cunoașterea rețelei de instituții de Asistență Socială sau instituții de Protecție Speciala care asigura servicii socio-medicale de tip rezidențial, aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau după caz, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de către toți cei interesați;
8. preia de la solicitanți/petiționari cererile, petițiile depuse de aceștia și le transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor;
9. asigura transparența activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin oferirea tuturor informațiilor solicitate de către cetățeni, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public;
10. tine un registru general de intrare-ieșire pentru înregistrarea cererilor solicitanților și a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău privind modurile și termenele de rezolvare a acestora;
11. tine un registru pentru înregistrarea audientelor la directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău privind modul și termenele de rezolvare a acestora;
12. tine un registru pentru înregistrarea petițiilor și răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău privind modul și termenele de rezolvare a acestora;
13. tine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, Președinție, Avocatul Poporului și alte organe centrale și locale ale administrației de stat și a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău privind modul și termenele de rezolvare ale acestora;
14. se ocupa de expedierea corespondentei către persoane/instituții care s-au adresat Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în scris;
15. păstrează confidențialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplinește.

Back to content