Centrul de zi ,,O Școală pentru Toți” - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Serviciul social Centrul de zi ,,O școală pentru toți” este înființat și administrat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, și are sediul în str. Ciprian Porumbescu, nr.5 (în cadrul școlii ,,Octavian Voicu”, cartier Izvoare).

Scopul Centrului de zi ,,O școală pentru toți” este de a preveni abandonul școlar, cerșetoria, infracționalitatea sau alte activități antisociale ale copilului care se află în situație de risc social, prin asigurarea în timpul zilei (după programul școlii) a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii cât și a unor activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți/reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Beneficiarii direcți ai serviciilor sociale acordate în Centrul de zi ,,O școală pentru toți” sunt copiii aflați în situație de risc social, iar beneficiarii indirecți sunt familiile acestora și, implicit, comunitatea. În categoria beneficiarilor se incadrează:
1. Copiii și părinții cărora li se acordă servicii destinate prevenirii marginalizării sociale care se caracterizează printr-un nivel scăzut de trai, educație, igienă și o rată ridicată a infracționalității;
2. Copiii exploatați sau cu risc de exploatare prin cerșetorie, furt, alte activități necorespunzătoare vârstei lor;
3. Copiii care sunt în pericol de abandon școlar.

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de zi ,,O școală pentru toți” sunt următoarele:
I. de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu familia/reprezentantul legal al persoanei beneficiare;
2. asigurarea serviciilor de educație și îngrijire, integrare/ reintegrare socială, recreere - socializare, consiliere, orientare școlară a copilului;
3. asigură un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;
4. asigură activității recreative și de socializare;
5. asigură copiilor consiliere și orientare școlară și profesională;
6. asigură familiei beneficiare, servicii de asistenta socială, consiliere și sprijin.
II. de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
1. prin distribuirea pliantelor centrului care au rolul de a ne mediatiza în întreaga comunitate a municipiului Bacău.
2. prin implicarea mass-media la activitățile organizate de Centrul de zi.
3. realizarea de fotografii la activitățile organizate care vor fi expuse pe site-ul instituției
4. la manifestările organizate, s-au realizat fotografii care au fost expuse, pe site-ul instituției;
III. de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
1. implicarea în activități de sprijin și consiliere a familiei beneficiarului, în vederea depășirii situațiilor de criză.
2. derularea activităților educaționale, recreative și de socializare, în vederea creșterii șanselor de integrare-reintegrare socială și școlară a copilului.
3. creșterii calității vieții copilului prin formarea – consolidarea abilităților de autonomie personală și autoservire.
4. dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violentei în familie;
5. contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de părinții săi;
6. implicarea în activități de socializare pentru prevenirea fenomenului discriminatoriu la care este supus, copilul aflat în situație de risc social.
IV. de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. activități de monitorizare a evoluției înregistrate în implementarea PPI;
4. îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin implicarea voluntarilor,
V. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
1. păstrarea si folosirea corespunzătoare a dotărilor centrului;
2. identificarea corectă a necesarului de materiale si consumabile;
3. stabilirea de atribuții pentru fiecare salariat, folosirea eficientă a timpului de muncă.

Toate serviciile acordate sunt gratuite.
Înapoi la cuprins