Birou Beneficii Sociale - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
         Biroul Beneficii Sociale are în componență două compartimente: Compartimentul Venit Minim Garantat, Alocații de Susținere și Compartimentul Alocații și Indemnizații Creșterea Copilului

         În conformitate cu prevederile legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familie, a legii 416/2001 privind venitul minim garantat, a ordonanței de urgență 70/2011  privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, Compartimentul Venit Minim Garantat, Alocații de Susținere are următoarele atribuții:

 1. previne și combate marginalizarea socială a unor categorii populaționale supuse acestui risc prin masuri specifice ce intra în competenta Consiliului Local;
 2. identifica persoanele și familiile care se găsesc în situații de marginalizare sociala;
 3. stabilește masuri individuale pentru prevenirea marginalizării lor;
 4. intervine în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri, și prevenirea marginalizării sociale;
 5. asigura consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea 416/2001 cu modificările și completările ulterioare;
 6. efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de drepturi stabilite prin actele normative mai sus menționate;
 7. face propuneri primarului pentru acordarea ajutorului social în bani, pregătește și întocmește documentația pentru stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea, și încetarea ajutorului social în termenul legal;
 8. face propuneri primarului pentru acordarea ajutorului de urgență în bani, pregătește și întocmește documentația pentru acordarea ajutorului de urgență;
 9. identifica forme posibile și eficiente de colaborare cu ONG-uri sociale pentru sprijinirea celor aflați în nevoie;
 10. aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bacău privind masurile de asistenta și protecție socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale;
 11. acordă ajutoare bănești către populație pentru plata cheltuielilor ocazionate cu încălzirea locuinței;
 12. organizează înhumarea persoanelor decedate pe raza Municipiului Bacău, fără susținători legali;
 13. gestionează cererile pentru stabilirea și acordarea alocației de susținere tuturor solicitanților din municipiul Bacău, conform Legii nr.277/2010;
 14. colaborează cu autoritățile și organismele cu atribuții în domeniul integrării socio-profesionale a populației de rromi pentru realizarea masurilor de protecție și sprijin a acestora;
 15. păstrează confidențialitatea datelor din serviciu;

         În conformitate cu prevederile legii 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, a ordonanței de urgență 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor și a legii 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, Compartimentul Alocații și Indemnizații Creșterea Copilului are următoarele atribuții:

 1. previne și combate marginalizarea socială a unor categorii populaționale supuse acestui risc prin masuri specifice ce intra în competenta Consiliului Local;
 2. identifica persoanele și familiile care se găsesc în situații de marginalizare sociala;
 3. stabilește masuri individuale pentru prevenirea marginalizării lor;
 4. intervine în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri, și prevenirea marginalizării sociale;
 5. asigura consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea 416/2001 cu modificările și completările ulterioare;
 6. efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de drepturi stabilite prin actele normative mai sus menționate;
 7. face propuneri primarului pentru acordarea ajutorului social în bani, pregătește și întocmește documentația pentru stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea, și încetarea ajutorului social în termenul legal;
 8. face propuneri primarului pentru acordarea ajutorului de urgență în bani, pregătește și întocmește documentația pentru acordarea ajutorului de urgență;
 9. identifica forme posibile și eficiente de colaborare cu ONG-uri sociale pentru sprijinirea celor aflați în nevoie;
 10. aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bacău privind masurile de asistenta și protecție socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale;
 11. acordă ajutoare bănești către populație pentru plata cheltuielilor ocazionate cu încălzirea locuinței;
 12. organizează înhumarea persoanelor decedate pe raza Municipiului Bacău, fără susținători legali;
 13. gestionează cererile pentru stabilirea și acordarea alocației de susținere tuturor solicitanților din municipiul Bacău, conform Legii nr.277/2010;
 14. colaborează cu autoritățile și organismele cu atribuții în domeniul integrării socio-profesionale a populației de rromi pentru realizarea masurilor de protecție și sprijin a acestora;
 15. păstrează confidențialitatea datelor din serviciu.
Înapoi la cuprins