Birou Informatizare - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Atribuțiile Biroului Informatizare:

 1. asigura informatizarea activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin colectivul de specialitate;
 2. executa lucrări de analiza, proiectare programe, implementare;
 3. colaborează cu compartimentul de resort din cadrul Primăriei precum și cu firmele specializate în hardware și software;
 4. asigura asistenta tehnica compartimentelor Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și gestionează conectarea utilizatorilor la rețea;
 5. concepe programe și aplicații pentru compartimentele de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;
 6. asigura buna funcționare din punct de vedere logic a aplicațiilor existente în sistemul de calcul;
 7. analizează permanent și studiază sistemul informațional existent pentru a putea propune soluții de informatizare adecvate fiecărui utilizator;
 8. păstrează confidențialitatea datelor din cadrul instituției;
 9. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva  instituției;
 10. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;
 11. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.
Înapoi la cuprins